Cookies

På denna sida använder vi oss av cookies. En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakorna i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd).

Kakor kan innehålla information i klartext (till exempel inställningar från senaste besöket ex. språk=svenska). För det mesta innehåller kakan bara en nyckel till en databaspost eller liknande på servern, då kakor har storleksbegränsingar. En kaka eller cookie kan som störst bli 4kb, skiljer sig marginellt åt mellan olika webbläsare.

I kakorna kan en tidpunkt efter vilken kakorna inte längre används anges. Då sparas kakorna (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras också senare. I annat fall lagras kakorna endast i datorns arbetsminne och gäller tills webbläsaren stängs av. Den senare typens kakor kallas ofta session cookies eftersom de används för en enskild session, inte för att lagra information om en kund mellan sessionerna.

En del har fått för sig att kakor, eller cookies, är en sorts datorvirus, att någon med hjälp av kakor kan få ut personlig information om besökaren från en dator eller att kakor på annat sätt är skadliga. Ingenting av detta är dock sant. Kakor/Cookies är bara en kort snutt text.

Du kan när som helst rensa alla cookies som har lagrats på din dator. Hur man gör skiljer sig lite åt beroende på vilken webbläsare som används. Vanligtvis finns det ett menyalternativ som heter "verktyg", i verktygsmenyn letar du upp inställningar för cookies.