Internethandelns Utveckling

Antalet klädköp som sker på online har ökat kraftigt de senaste åren. Just nu är modebranschen den bransch som innehar andraplatsen på listan över total omsättning på nätet, varje år handlar vi i Sverige kläder och skor för över sex miljarder kronor på internet. Hemelektronikbranschen toppar listan för total omsättning, vi köper hemelektronik på internet för cirka 6,7 miljarder kronor årligen. Under 2012 omsatte alla branscher, kombinerat, ungefär 31 miljarder kronor. Det innebär en ökning på mer än 600% sen siffrorna började räknas, 2003.

E-handelns omsättning.

Köpvanor på internet

Fler och fler har börjat konsumera varor och tjänster på internet. Upp mot 70% av befolkningen i Sverige genomförde minst ett köp på internet kvartal 2, 2012(senaste undersökningen utfördes kvartal 3, 2012). Frågan löd: "Har du handlat varor på internet de senaste tre månaderna?". Trenden är tydlig och visar att fler köp görs per konsument och till allt högre belopp.

Köpvanor på internet

Säkerheten har förbättrats

Mycket har gjorts för att göra överföring av pengar på internet smidigt och säkert. En viktig förutsättning för att konsumenter ska välja att handla över internet. Nära hälften av alla tillfrågade konsumenter(cirka 1000 personer) anser att säkerheten har blivit bättre. Frågan löd: Hur upplever du generellt att säkerheten vid e-handel har förändrats under de senaste två åren?

Konsumenters tycker om säkerhet vid e-handel.

Siffrorna kommer från Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research.